Jaarverslag analyse

 

Hoe werkt Financial Search precies?
Om dat te laten zien heeft EasyData een online database gebouwd.
Daarin kunnen 10.000+ jaarverslagen ingezien worden.
In een automatisch proces extraheren we de geconsolideerde jaarbalans.


Dit aansprekend voorbeeld hebben we voor presentatie doeleinden gebouwd.
Doel is om te laten zien wat wij op dit gebied voor u kunnen betekenen.

Direct naar de site: http://financiele.club

 

 

 

 

 

 
 


Financiële analyse

Een vakgebied waar EasyData als Data Capture specialist de afgelopen jaren veel ervaring mee heeft opgedaan.
Dit specialisme is volop in beweging met steeds meer te analyseren Big Data, ruimte om te onderscheiden!


In 1999 waren we blij factuur informatie met gebruik van traditionele Scan en Herken technieken te herkennen.
Deze informatie werd dan vervolgens naar de aanpalende zakelijke software oplossing gebracht.
Daar werden dan veelal de opvolgende bewerkingen in uitgevoerd.


Gaandeweg de techniek zich ontwikkelde kwamen daar koppelingen naar dossier of grootboekrekening bij.
Door deze toepassingen groeide traditionele Data Capture uit tot een zakelijke software oplossing.
Oplossingen die naast herkenning ook op microniveau kunnen classificeren, calculeren en presenteren.

 

 

 

 

 

 

Techniek

Zodra relevante data los van de oorspronkelijke informatiedrager komt, kan presentatie een andere vorm krijgen.
Om deze stelling te verklaren nemen we als voorbeeld een factuur herkenning.

Als je na een bepaalde tijd alle facturen terug leest, kan je een trend ontdekken.
Deze trend of gegevensverzameling staat aan de basis van data analyse en presentatie voor betrokken kenniswerker.
Zo is het vakgebied de afgelopen jaren door markt vragen veranderd van “Data Capture” naar “Data Analyse” oplossingen.

Hierin is gegevens visualisatie een grotere rol gaan spelen.
Data visualisatie beperkt zich niet tot de gelezen gegevens van de datadrager, verschillende combinatie zijn mogelijk.
Op de voorbeeld website word beursinformatie aan het jaarverslag PDF gekoppeld, een voorbeeld van data combinatie.

Met andere woorden:
Door middel van slimme algoritmen kunnen verbanden tussen grote hoeveelheden externe gegevens gelegd worden.

Deze gegevens hoeven niet noodzakelijkerwijs in een gestructureerd model of vanuit één bron te komen.

Hier onderscheiden wij ons opnieuw: EasyData maakt óók bij ongestructureerde documenten de connectie.

 

 

 

 

 

Het proces

Aan de hand van de omschrijving van de klant over het gewenste resultaat, gaan we met een basis-set gegevens het fundament opzetten.
Deze datamodellering is onafhankelijk waar de data vandaan komt, denk dan aan Internet, Scans, Database,
bestaande digitale documenten of totaal andere bron, zoals bijvoorbeeld enquête resultaten.

Na deze opzet volgt data extractie op een wijze die bij de bron past.


Data Capture van Internet volgt een andere methodiek dan scannen en herkennen van traditionele papieren documenten.
Dat maakt het ook zo interessant, Data Capture beperkt zich allang niet meer tot het herkennen van gescande documenten!
Met als resultaat dat software ontwikkeling zich richt op het classificeren, herkennen en inzichtelijk maken van de gevonden data.


EasySeparate kan met al deze verschillende input bronnen overweg wat de vervolg stappen een stuk eenvoudiger maakt.
We bieden een oplossing voor Data Capture, analyse en andere interpretatie stappen, deze opzet maakt het proces transparant.

In dit proces kunnen conflicterende gegevens met elkaar vergeleken worden en Business Intelligence regels aangepast worden.
Voor manuele beoordeling wordt via EasyVerify gevonden data ter controle aan een gebruiker aangeboden.

De kunst is om data zoveel mogelijk automatisch te vergelijken en op validiteit te controleren.
EasyData heeft de afgelopen jaren algoritmen ontwikkeld die aan de hand van specifieke klant vragen ingezet worden.

Standaard resultaten met deze technologie zijn verbluffend!
Het ‘geheim van de smid’ schuilt in de balans tussen klant verwachting en techniek.