Robotic Process Automation (RPA)  

 

 

De uitdaging voor de komende jaren is het elimineren van onnodig repeterende handelingen.

Robotisering van die repeterende handelingen valt onder slimme innovatieve automatisering!

Robotic Process Automation (RPA) is het begrip voor technieken die werkplezier brengen.

Waarom zou je bijvoorbeeld voor het plaatsen van een order twee formulieren invullen?

Robotic Process Automation (RPA) maakt administratieve werkzaamheden efficiënter!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotic Process Automation wat is dat?

De digitale transitie in het bedrijfsleven is nu wel een feit,
dagelijkse administratieve handelingen zijn geautomatiseerd.
Hoewel… Met de groei van digitale informatie komen nog steeds repeterende handelingen voor.

Nu komt RPA in beeld dat reeds door document-intensieve bedrijfstakken omarmd wordt.
RPA staat voor Robotic Process Automation waarmee we de term meteen weer vergeten.
Laten we ons richten op de inhoud: Wat kan ik er, liefst een beetje vlot, mee?

Bij accountants, Telecom, banken en andere sectoren waar traditionele document capture een gepasseerd station is komt nu de focus op robotisering van tussenliggende processen te liggen.

Deze bedrijfsprocessen lopen vaak via verschillende verantwoordelijke personen die hun documentatie voor eigen specifieke onderdelen beheren.

 

RPA voor het MKB

Een complex proces dat onderlinge afstemming vereist.
EasyData laat zien dat RPA succes niet exclusief bij de top 500 bedrijven ligt.

Door ‘Robotisering’ te benoemen verschijnt al snel het negatieve beeld aan de horizon dat het overnemen van repeterende handelingen mensen in het proces overbodig maakt. Deze stelling lijkt niet te kloppen, de praktijk leert dat de werkdruk nu over het algemeen te hoog ligt bij verantwoordelijke medewerkers in het proces.

De basis voor deze logische volgende stap in automatisering ligt bij het interpreteren van de gebruikers interface. Hier komt de term ‘robot’ vandaan, de machine (lees computer) maken we zo slim dat deze weergegeven scherm informatie kan lezen.

Niet nieuw, het OS pakket "AutoIt" ontstaan in 1999 heeft deze mogelijkheid al: https://www.autoitscript.com/site

Met de innovatieve ontwikkeling van Print2Process is een nieuw hoofdstuk ingeluid. Print2Process is in staat computer export automatisch om te zetten in voor mensen leesbare PDF documenten en XML bestanden voor computer systemen.

 

Hoe verder?

Allereerst is het van belang inzage te krijgen welke repeterende handelingen zich voordoen. Dat kan zichtbaar worden in de wijze waarop email afhandeling, het order proces, dossiervorming of andere bestaande processen worden verwerkt. Automatisering komt pas in beeld na inventarisatie van het administratieve proces.

Op welke wijze verhouden verschillende onderdelen zich van elkaar en zijn er werkstroom diagrammen? Bij het beantwoorden van deze vragen is EasyData in staat een werkend model op te leveren. Interessante bijvangst is standaardisatie, bestaande processen gaan niet meer fout door een verkeerde handeling.

De kwaliteit van dienstverlening neemt toe doordat uitzonderingen direct de benodigde persoonlijke aandacht krijgen. Fouten door het verkeerd inboeken van afzonderlijke factuur regels of het verkeerd interpreteren van een (online) orderstatus behoren tot het verleden. Het vangen van processen in passende Business Rules, dat is ook RPA!

 

RPA is bij de top 500 bedrijven in beeld en onderwerp van gesprek in de boardrooms.
Wacht niet langer en onderzoek zelf waar interne processen verbeterd kunnen worden.
Wordt effectiever met een paar slimme ingrepen!