Robot Process Automation verwijdert repetitieve acties

RPA, hoe worden robots gemaakt?

Robotic Process Automation (RPA) beter bekeken

RPA (Robot Proces Automation) is het container begrip van slimme technologie om applicaties te automatiseren. Anders gesteld, reeds geïnstalleerde applicaties werken samen zonder menselijke tussenkomst! Het geautomatiseerde proces dat alle applicaties combineert, wordt een ‘Robot’ genoemd. Routine handelingen worden geautomatiseerd, het RPA-proces elimineert menselijke interactie door bijvoorbeeld schermgegevens te interpreteren en daarmee vervolg handelingen uit te voeren.

 

Een nadere blik op Robotic Process Automation (RPA)

Met het lezen van gebruikersinterface gegevens zal de robot de inhoud begrijpen door middel van ingestelde regels wat te doen bij welke waarde of uitvoering geven aan een daarvoor getraind machine learning proces. Dat is de kracht van RPA, de robot interpreteert gegevens van willekeurig welke bron, valideert de inhoud en verwerkt de gegevens foutloos tot een volledig gesloten workflow. Een goed geïmplementeerde Robotic Process Automation-workflow zal de applicaties bedienen zonder menselijke tussenkomst. Foutloos, met uitgebreide verslaglegging waardoor het werkproces in zijn geheel transparanter wordt.

Innovatie in automatisering

De uitdaging voor de komende jaren is het elimineren van onnodig repetitieve handelingen. Waarom zou u bijvoorbeeld meerdere handelingen uitvoeren voor één bestelling in uw webshop? De order kan direct compleet uitvoerd worden met RPA technologie,
dat is met RPA te realiseren.

Een overzichtelijker voorbeeld zouden klantenbestellingen per e-mail kunnen zijn. Bestellingen worden nu nog handmatig ingevoerd. Automatische orderinvoer zal dit overbodig maken.

RPA Kennis

EasyData is gespecialiseerd in het automatiseren van onnodige en foutgevoelige activiteiten. Onze oplossingen zijn uitstekend inzetbaar voor RPA-taken. Wij laten complexe processen die afhankelijk zijn van hun onderlinge afstemming samenwerken.
RPA
innovatie betekent minder fouten.

Door automatisering ‘robotisering’ te noemen kan een negatief beeld van robots ontstaan die mensen overbodig maken in het proces. Deze bewering is onjuist, ontdek dat eenvoudig zelf.

RPA Proces

De ervaring leert dat werkdruk vaak bij de medewerker in het proces ligt. Die leest relevante informatie van zijn beeldscherm. Daar ligt de kern voor  automatiseringsefficientie. Automatische interpretatie van de gebruikersinterface die de data begrijpelijk maakt. Dit is waar de term ‘robot’ vandaan komt.

De machine (lees: computer) is zo slim dat deze informatie van het scherm kan lezen. Dat is het begin: onze algoritmen verifiëren en loggen informatie voor volledige RPA-transparantie.

Wat maakt EasyData een RPA-leverancier? Dat antwoord is simpel, EasyData heeft al meer dan 20 jaar een innovatieve voorsprong in procesautomatiseringsprojecten.
‘RPA-bots’ is wat we in het verleden ‘Taken’ noemden. Betekent dit dat RPA een hype is?
Niet echt, moderne organisaties gebruiken alleen andere woorden voor dezelfde doelstellingen: automatisering van routinematige en saaie taken!
RPA-implementatie is een essentieel element in het digitale transformatieproces. Hoe meer informatie we over de huidige proceswerkwijze krijgen, des te groter de automatiseringsresultaten zullen zijn. En dat kan met kleine stapjes beginnen. Neem bijvoorbeeld inkomende e-mails, het is een goede RPA-taak, automatiseer de routering van inkomende correspondentie, extraheer relevante metadata en vermijd handmatige stappen voor gegevensinvoer door effectieve procesautomatisering. Dat is de business waar we ons mee bezig houden, de processnelheid verbeteren door automatisering en systeemfouten verwijderen.

RPA wordt steeds belangrijker bij strategische managementbeslissingen. Automatisering van huidige handmatige arbeidsprocessen tot een geautomatiseerd selfservice-systeem draait niet om het uitsluiten van mensen. RPA is een essentiële stap voor economische groei en medewerkers ontwikkeling.
RPA-vertrouwen opbouwen

RPA-architectuur

Slimme procesautomatisering start bij de mogelijkheid om één proces tegelijk te implementeren. RPA kan één proces vervangen om affiniteit te krijgen met technologie die de werkdruk vermindert.

Zodra een RPA proces zijn succes toont, zal de motivatie om RPA organisatie breder te implementeren verhogen. EasyData biedt schaalbare RPA-oplossingen die samenwerken met uw personeel, vandaag en morgen.

Uitzonderingen

Een RPA-bot kan in een situatie belanden die niet was voorzien. Daarvoor testen wij RPA processen uitvoerig. Voor  RPA-uitzonderingen is een slimme toolset ontwikkeld.

Onze RPA-techniek logt processen die op een visuele en schriftelijke manier inzichtelijk zijn. Onze verificatiemodule kan waarden corrigeren en ervan leren zonder tussenkomst van een ervaren RPA-ontwikkelaar.

Innoverende technologie

RPA heeft zich ontwikkeld van een schermlezende service tot een oplossing voor gegevensinterpretatie. Dat realiseren we door Machine Learning en  algoritmen voor data-analyse.

Intelligente modules zijn beschikbaar voor integratie in ons RPA-platform. Door RPA-innovaties toegankelijk te maken via onze standaard RPA-oplossing, leveren we betaalbare intelligentsia aan uw proces.

Breng RPA in praktijk

Ten eerste is het belangrijk om inzicht te krijgen in welke repetitieve activiteiten worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop het huidige e-mail verkeer plaatsvindt, of het bestelproces, bestandsopbouw of andere processen worden afgehandeld. Automatisering kan pas in beeld komen na een inventarisatie van het administratieve proces. Hoe verhouden de verschillende componenten zich tot elkaar en zijn er workflowdiagrammen? Bij het beantwoorden van deze vragen is EasyData in staat werkende modellen te creëren. Een interessant voordeel is standaardisatie; bestaande processen lopen niet meer mis door foutieve acties.

Wij maken RPA

De kwaliteit van de dienstverlening neemt toe doordat uitzonderingen in het RPA proces direct persoonlijke aandacht krijgen. Fouten gemaakt door incorrecte registratie van bijvoorbeeld factuurposten of het foutief interpreteren van een (online) orderstatus behoren tot het verleden. Processen vastleggen in geschikte Business Rules is ook RPA!

RPA is geen techniek voor morgen meer. Strategische RPA toepassingen worden in de boardrooms van de grote spelers bedacht en gepland. Wacht niet langer en kijk zelf waar interne processen kunnen worden verbeterd. EasyData maakt RPA technieken toepasbaar en betaalbaar.

RPA vandaag toepassen

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in welke repetitieve handelingen handmatig worden uitgevoerd. Deze repetitieve taken zijn terug te vinden in de manier waarop e-mailafhandeling of het bestelproces is gedefinieerd.

Hoe verhouden verschillende applicaties zich tot elkaar? Heeft u workflowdiagrammen? Bij het beantwoorden van deze vragen komt RPA in zicht!

Krijg RPA-vertrouwen

EasyData is in staat om een werkend model te maken, bijvoorbeeld in een test opstelling. Profiteer vanaf het begin: bestaande processen lopen niet meer mis door foutieve acties. Laat u overtuigen door de behaalde resultaten.

De kwaliteit van de dienstverlening neemt toe naarmate goed geïnformeerde medewerkers de door RPA gewonnen efficiency in de praktijk ervaren.

Laat RPA werken

Bestaande processen lopen vertraging op door bijvoorbeeld het foutief registreren van specifieke factuurposten of foutieve order interpretatie. Handmatige controle via verschillende databases is ook minder efficent.

Dat is waar de RPA kennis van EasyData in beeld komt: bedrijfsprocessen vastleggen en automatiseren via standaard modules.  Effectief en kosten bewust.

Ons RPA fundament ligt grotendeels in de business process outsourcing (BPO) -industrie, waar de eerste generatie RPA succesvol is toegepast. Volgens maakten innovaties de volgende generatie RPA geschikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Vandaag kunnen we RPA technologie in vier categorieën onderverdelen:

Het belangrijkste doel bij het toepassen van RPA, geïmplementeerd op de desktop van de werknemer, is dat de RPA technologie taken van de werknemer overneemt.
Met als resultaat het verhogen van de productiviteit op het niveau van de werknemer.

De robot wordt ingezet op een centrale server van waaruit deze taken uitvoert en uitgevoerde handelingen in een database vastlegt. In dit geval kunnen organisaties RPA gebruiken om end-to-end-taken te automatiseren. Evenzo kunnen werkstromen en actuele statusen visueel worden gecontroleerd vanaf een centrale console.

Autonome RPA is ontwikkeld op basis van proces- RPA oplossingen en kan complexere, op regels gebaseerde processen aan door middel van ingebouwde beslissingen.
Denk bij de term ‘beslissingen’ aan het afhandelen van prioriteitsveranderingen om een meer dynamische werklastverdeling te bereiken.

Cognitieve RPA vindt zijn fundament in de autonome RPA en wordt geïntegreerd met kunstmatige intelligentie (AI) -technologieën. Denk hierbij aam machine learning profielen. Cognitieve RPA verwerkt ongestructureerde gegevens en verbetert resultaat, zoals automatische beeldverbetering en gegevensvalidatie op basis van gedefinieerde algoritmen.