ABBYY Vantage, de opvolger van ABBYY FlexiCapture?

ABBYY Document Capture geschiedenis

ABBYY Vantage introductie

De wereld van Data Science verandert, net als de wensen van veeleisende zakelijke gebruikers. Deze kernbegrippen dagen fabrikanten zoals ABBYY uit om nieuwe innovatieve technologie te ontwikkelen. Die nieuwe technologie moet de ervaringen van zakelijke gebruikers, ontwikkelaars en partners eenvoudiger, sneller en waardevoller te maken. ABBYY’s antwoord voor deze ontwikkeling is ABBYY Vantage.

ABBYY Document Capture geschiedenis

ABBYY Vantage Low Code benadering

Met ABBYY Vantage wordt een low-code/no-code ontwerpbenadering voor intelligente documentverwerking gepresenteerd. Dit is een groot verschil met ABBYY FlexiCapture dat juist een meer technische benadering heeft. Deze uitgangspunten maken van ABBYY Vantage een nieuw Cloud platform gericht op document herkenning en document verwerking techniek.

ABBYY Vantage ervaring

Onze ervaring is dat, ondanks het low code concept, bij meer complexe oplossingen ervaren
data engineers essentieel zijn. EasyData heeft deze expertise in huis en is beschikbaar voor
ieder ABBYY Vantage vraagstuk.

ABBYY Vantage Machine Learning

Met ABBYY Vantage worden vooraf getrainde Machine Learning (ML)-modellen meegeleverd.
Dit gaat om factuurherkenning, transport documenten en andere veelal internationaal georiënteerde zakelijke documenten.

meer dan 20 jaar ABBYY FineReader

ABBYY Marketplace

De plek waar partners de technologische innovaties op het gebied van document herkenning
met anderen kunnen delen.  De ABBYY Marketplace biedt een selectie van document gerelateerde workflows en connectoren. Doel is dat die het ABBYY Vantage-platform en de digitale transformatie van organisaties eenvoudiger maken.

EasyData is voornemens om hier eigen technologie in te delen. Momenteel zetten we deze direct in via ons eigen platform, SAAS oplossingen en specifieke ABBYY Vantage verzoeken waar EasyData expertise gevraagd wordt.

Technische tekening herkenning

Technisch tekening data-extractie project

EasyData heeft voor ABBYY Vantage een ‘Skill’ ontwikkeld om vormgegevens uit technische tekeningen te extraheren. De ABBYY Vantage Skill is helemaal opnieuw getraind op een vrij kleine set van zeer verschillende documenten om referentiegegevens van tekeningen te extraheren. De extractie van technische tekening gegevens zoals tekening-auteur, tekening-datum, tekening-naam (zoals detail informatie, faciliteit, organisatie, etc.). Eveneens extraheren we gegevens zoals de uitvoerder, aannemer en ander referentie-informatie dat beschikbaar is in de tekening.

Onze technologie, omgevormd tot ABBYY Vantage Skill is effectief in het herkennen van onderling zeer verschillende soorten tekeningen. Zo kan een ABBYY Vantage gebruiker met behulp van één Skill zelfs tekeningen met handgeschreven tekst op correcte wijze automatisch herkennen!

Document invoer
Video beeld verbetering
Database matched kenteken

Verkeersboete verwerking met EasyData Technologie

We kennen allemaal het (on)gemak van trajectcontrole. De methode om ongevraagd een brief te krijgen om een eveneens onvrijwillige bijdrage in de staatskas te doen. Hoe werkt EasyData daaraan mee? We beginnen met het simpele gedeelte om kentekens te herkennen. Dat is tegenwoordig best toegankelijk waarbij Open Source alternatieven goede resultaten boeken. EasyData heeft gemeend zelf een ‘LPR-library’ te ontwikkelen die met de hier beschreven oplossing geïntegreerd is.

Beeldverbetering / Image enhancement

Nadat de gegevens met een videocamera zijn opgenomen worden de kentekens gelezen via de EasyData video naar afbeelding conversie technologie. Met onze beeldverbeteringstechniek maakt het niet meer uit of het regent, sneeuwt, er een laaghangende zon is of andere weersomstandigheden het beeld vertroebelen. We herkennen in principe altijd de kentekens en converteren die video naar bruikbare afbeeldingen.  De afbeelding bevatte passerende auto’s, evenals informatie over de datum van de afbeelding, de snelheid van de auto, het weggedeelte en andere afbeeldingsgegevens die onze opdrachtgever van belang vindt.

Kenteken herkenning techniek

In dit geval herkennen we het kenteken van de auto met een aantal externe gegevens uit de afbeelding. Best handig, zo kan je bijvoorbeeld een bumper klever herkennen en aan de hand van het kenteken identificeren. EasyData technologie kwam hier spreekwoordelijk gesproken ‘in beeld’ toen bleek dat andere kenteken herken technologie niet goed werkte. Kentekenplaten werden niet altijd goed herkend vanwege verschillende schuine hoeken en andere beeld vervormingen. Daarom werd besloten om EasyData kentekenherkenning te integreren met behulp van een neuraal netwerk gemaakt door EasyData ML-ingenieurs.

Data export naar de EasyData Pega connector

Dat is wel even iets om bij stil te staan. Ervaring hebben met het integreren van ABBYY Vantage betekent ook bekend zijn met andere software om de
verbinding te maken. Het koppelen met externe bronnen (met of zonder beschikbare API) zijn in het vakgebied van Data Capture en Data-Analyse
essentieel. We zien dat de standaard Vantage- functies (zoals ABBY Marketplace beschikbaarheid) op dit moment nog beperkt is. Toch klinkt bovenstaande spannender dat het werkelijk is voor onze engineers.

EasyData heeft zelf een breed inzetbare Business Connector ontwikkeld. In samenhang met de beschikbare Pega informatie waren onze engineers in staat vlot realistische resultaten aan onze opdrachtgever te presenteren.

ABBYY Marketplace vergelijk

Interessant is dat Pega net als ABBYY een ‘Marketplace’ heeft. De Pega Marketplace geeft een iets meer gevulde indruk dan de huidige ABBYY Marketplace. Net als de ABBYY Marketplace overweegt EasyData hier specifieke EasyData Technologie op toegankelijk te maken. Vraag is echter of we ons moeten richten op al die verschillende ‘Software Marketplace’ initiatieven? Op dit moment integreren we op project basis in een breed scala van applicaties.

De vraag hoeveel tijd we moeten besteden aan deze afzonderlijke softwarefabrikant initiatieven staat op. We staan in ieder geval open je mening hierover te vernemen!

FlexiCapture End of life

ABBYY FlexiCapture Cloud naar ABBYY Vantage migratie

Dat doen we steeds meer, ABBYY brengt steeds meer Vantage op de voorgrond. Hierdoor
raken meer traditionele producten zoals ABBYY FlexiCapture  en ABBYY FineReader naar
de achtergrond.De ABBYY productcyclus staat hier te lezen.

Dat betekent overigens niet dat EasyData stopt met de ondersteuning van FlexiCapture of FineReader. EasyData engineers kennen deze technologie van de introductie en sommige EasyData Engineers werkten ten tijde van de ontwikkeling bij ABBYY. Zo kunnen organisaties die ondersteuning zoeken voor deze producten bij EasyData terecht. FlexiCapture end of life? Wij doen ons best de oplossingen blijvend te ondersteunen!

In andere gevallen migreren we ABBYY technologie naar de nieuwste standaard. Om een
indruk te krijgen hoe EasyData ABBYY migratie trajecten uitvoert staat hieronder een migratie voorbeeld van ABBYY FlexiCapture 12 Cloud naar ABBYY Vantage beschreven.

Effectief migratie verslag

EasyData’s Vantage Skill voor NDIS-facturen

We begrijpen dat de Nederlandse lezer niet meteen duidelijk is wat NDIS-facturen zijn.
NDIS is er voor ongeveer 4,3 miljoen Australiërs met een handicap. Binnen de komende vijf jaar zal de NDIS naar schatting 500.000 Australiërs met een permanente en aanzienlijke handicap voorzien van financiering voor ondersteuning en diensten. Voor veel mensen is het de eerste keer dat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Voor ons betekent dit dat er zware technische eisen aan het systeem gesteld worden. Via deze link is er meer informatie over
NDIS te vinden. Voor ons is van belang dat NDIS heeft besloten over te stappen van ABBYY FlexiCapture naar ABBYY Vantage en rekent op EasyData expertise.

ABBYY Vantage

ABBYY Technologie Migratieproject Project samenvatting

Vertrekpunt bij de NDIS Vantage migratie zijn meer dan 50.000 leveranciers. Facturen van deze leveranciers zijn ondergebracht in afzonderlijke test- en trainings-batches binnen de bestaande ABBYY FlexiCapture Cloud omgeving.  Onze taak is om voor een soepele overgang van het verwerkingsplatform te zorgen. Realiseer dat er dagelijks tienduizenden documenten verwerkt worden. De opdrachtgever is bij zo’n proces minder gelukkig als het systeem, voor welke reden dan ook, stil komt te vallen. Reden om EasyData ABBYY specialisten hiervoor in te huren.

Hoe we te werk zijn gegaan

Allereerst zijn de ABBYY FlexiCapture-trainingsbatches verplaatst van ABBYY FlexiCapture 12 cloud naar de nieuwe ABBYY Vantage omgeving. Deze zijn vervolgens grondig getest volgens Vantage. Dat betekent dat de afgestemde training in Vantage dezelfde waarde en resultaten geeft zoals eerder in FlexiCapture het geval was. Op basis daarvan zijn alle validatie-, document- en gegevens controle scripts bijgewerkt en afgestemd om de nieuwe ABBYY Vantage-infrastructuur te ondersteunen.

Innovatie is vooruitgang

Belangrijk veranderpunt ten opzichte van FlexiCapture, EasyData Engineers hebben de database validatie en DataSet-synchronisatie aangepast om externe Database lookups volledig volgens klantspecificaties in Vantage te ondersteunen. EasyData Engineers hebben het validatieproces aanzienlijk versneld met behulp van de nieuwe ABBYY Vantage Verification-station. Op basis van een systeem review, we hebben immers het  hele systeem op z’n kop gezet, is de herkenningskwaliteit en -snelheid verhoogd.  Deze snelheidsverbetering is bevestigd door de opdrachtgever die autonoom zelf testen uitvoerden op het nieuw opgeleverde ABBYY Vantage systeem.

ABBYY Vantage

Technische migratie project details

Een operationeel ABBYY FlexiCapture-project dat facturen voor medische en ondersteunende activiteiten afhandelt werd gemigreerd naar ABBYY Vantage Skill. Het project is gebaseerd op het FlexiCapture factuurverwerkingsproject met meerdere aangepaste kruiscontroles van de geëxtraheerde gegevens met regels voor documentdefinitie, waarbij gebruik wordt gemaakt van stamgegevens van klanten en bedrijven (basisgegevenssets van het factuurproject), aanvullende referentie-informatie in verschillende aangepaste gegevenssets en meerdere trainingsbatches .

ABBYY Vantage Invoice

De opdrachtgever heeft voor de migratie ABBYY Vantage Invoice als basis genomen. Met ABBYY FlexiCapture waren al goede ervaringen opgedaan. Zodoende is het een logische keuze om de door de fabrikant (ABBYY in dit geval) geadviseerde migratie te realiseren. Hiervoor hebben EasyData Engineers alle bedrijfsregels en afzonderlijke gegevenscatalogi voor de ABBYY Vantage Skill opnieuw gemaakt. Deze gegevens zijn oorspronkelijk hetzelfde als in de oude/huidige situatie met ABBYY FlexiCapture.

Veldherkenning optimlisatie

De veldgegevens zoals binnen FlexiCapture gebruikt zijn aangepast om beter aan te sluiten bij ABBYY Vantage-specificaties. Praktisch alle Business Rules zijn herschreven voor Vantage. Dat betekende een omzetting van de bestaande JavaScript naar C# code. Een interessante toevoeging is de realtime Businessrule controle. Deze op datasets gebaseerde regelcontroles zijn opgezet voor een intelligentere beoordeling van data uit het webformulier.

ABBYY Vantage Skill training

De nieuwe Vantage Skill  is getraind met documentvoorbeelden van top 150-leveranciers, en de extractie voor slecht getrainde documenttypen is verder verbeterd door aanvullende lay-out logica. Hiervoor hebben we met behulp van de Advanced Designer goede resultaten geboekt.

Document lay-out architectuur

Om de verdere training van de vaardigheid met aanvullende documentvoorbeelden te vergemakkelijken, werd een geconverteerde document lay-out ontwikkeld, waardoor de verwerkte document labeling van FlexiCapture in Vantage Skill opnieuw kon worden gebruikt zonder dat de velden handmatig moesten worden gemarkeerd (ook waardoor het snel massaal laden van de doorgelabelde voorbeelden voor training mogelijk was).

Je hebt bovenstaande technische details doorworstelt?

Dan heb je kunnen lezen dat EasyData ervaring heeft met het integreren van ABBYY Vantage. Onze expertise omvat ook andere softwareapplicaties en RPA-systemen. Met behulp van bestaande API – verbindingen maken verbinding met externe bronnen.  Heeft je applicatie geen API en wil je wel een verbinding? Dan ben je bij EasyData aan het goede adres.

Neem contact met ons op voor een aansprekende presentatie op maat.