Tekeningherkenning van gescande technische tekeningen

Krijg waardevolle informatie uit gescande technische tekeningen

De businesscase

Bestaande technische documenten zoals tekeningen en handleidingen vinden hun oorsprong als papieren document.

We zien dat die tekeningen voor hergebruik worden gescand. Maar een scan van de originele technische tekening verandert de oorsprong niet, het blijft een ongestructureerd document!

Voorbeeld voor gebruik

Er zijn al jaren verschillende technieken in gebruik om deze tekeningen inzichtelijk te maken. Vectoriseren, de conversie van een bitmap naar een lijn tekening, is de meest voor de hand liggende techniek.

Traditioneel wordt hiervoor aanvullende OCR (Optical Character Recognition) gebruikt om afgebeelde tekst naar leesbare tekens te vertalen. Een goede stap naar voren, maar het blijft een ongestructureerd document.

Tekenherkenning: Voorbeeld bruikbaarheid

OCR classificatie

EasyData benadert herkenning van technische tekeningen minder conventioneel, naast de traditionele OCR-herkenning worden de tekeningen geïnterpreteerd door onze Kunstmatige Intelligentie technieken.  Deze benadering levert het fundament voor de Digitale Transformatie van archieven met technische tekeningen. Gebruikmakend van EasyData Algoritmen worden niet alleen de tekeningen goed herkend, maar eveneens relevante data apart herkend, denk aan de titel, revisie nummer en andere gegevens die voor digitale raadpleging van belang kunnen zijn.

Machine learning

De algoritmes van EasyData hebben voor de ontwikkeling van deze innovatie miljoenen technische tekeningen bekeken en de technologie ‘verteld’ welke waarden voor data extractie relevant zijn.  Inmiddels zijn meerdere opdrachtgevers tevreden met de door EasyData gerealiseerde resultaten waar wij, als engineers van EasyData, opnieuw van bijleren. Want wat blijkt? Bijna iedere opdrachtgever heeft andere aandachtspunten, denk bijvoorbeeld aan specifieke kenmerken op de tekeningen zelf.

Technische tekeningen, herkennen en classificeren

In de praktijk kunnen wij individuele wensen relatief snel realiseren, afhankelijk van de complexiteit en de hoeveelheid voorbeelden die voor de training ingezet kunnen worden. Kunstmatige Intelligentie zoals EasyData dat bij interpretatie van technische tekeningen toepast werkt grofweg gesproken op basis van patroonherkenning. Door onze technologie te leren wat de specifieke aandachtspunten zijn zal onze techniek deze bij voldoende training vervolgens automatisch vinden.

Hoogwaardige tekenherkenning: dagelijkse praktijk

De kwaliteit van patroonherkenning en de snelheid waarmee we deze inregelen maakt ons uniek in de wereld van herkenning van technische tekeningen.  Afgezien van patroonherkenning is tekstherkenning extreem belangrijk, herkende tekst geeft
informatie die het verschil maakt of een Technische tekening überhaupt
teruggevonden kan worden.

Naast de getypte letters, wat we ‘machine leesbare tekst noemen’, zijn er soms ook relevante handgeschreven notities of opmerkingen geplaatst. Ook deze tekst is door EasyData naar leesbare tekst te converteren!