RPA = Extra handen zonder lunchpauze

Robotic Process Automation (RPA) beter bekeken

Blijf vooral doorlezen als je kosten wilt besparen en verouderde automatiseringsoplossingen gebruikt. Daar kan Robotic Process Automation prima mee overweg. Het is verbazend als je ziet hoe Machine Learning de invoer overneemt en automatisch de juiste beslissingen neemt. Dat is de toegevoegde waarde van RPA die we je graag laten ervaren. Software robots kunnen beslissingen nemen zoals een menselijke operator dat kan.

Meer dan één geautomatiseerd proces

RPA (Robotic Process Automation) is het container begrip van slimme technologie om applicaties te automatiseren. Anders gesteld, reeds geïnstalleerde applicaties werken samen zonder menselijke tussenkomst! Het geautomatiseerde proces dat alle applicaties combineert, wordt een ‘Robot’ genoemd. Routine handelingen worden geautomatiseerd, het RPA-proces elimineert menselijke interactie door bijvoorbeeld schermgegevens te interpreteren en daarmee vervolg handelingen uit te voeren. EasyData RPA Technologie schakelt tussen alle oude en nieuwe applicaties in gebruik en slaat genomen beslissingen op, dat doet geen mens je na.

Een nadere blik op Robotic Process Automation (RPA)

RPA Robotic Process Automation

Met het lezen van gebruikersinterface gegevens zal de robot de inhoud begrijpen door middel van ingestelde regels wat te doen bij welke waarde of uitvoering geven aan een daarvoor getraind machine learning proces. Dat is de kracht van Robotic Process Automation (RPA), de robot interpreteert gegevens van willekeurig welke bron, valideert de inhoud en verwerkt de gegevens foutloos tot een volledig gesloten workflow. Een goed geïmplementeerde Robotic Process Automation-workflow zal de applicaties bedienen zonder menselijke tussenkomst. Foutloos, met uitgebreide verslaglegging waardoor het werkproces in zijn geheel transparanter wordt.

RPA Robot aan het werk

De acceptatie van Robotic Process Automation neemt toe doordat we van dezelfde grafische interface gebruik kunnen maken als nu in de organisatie gebruikt wordt. Medewerkers worden dus niet met de introductie van software robots meteen geconfronteerd met veranderingen. Met EasyData RPA technologie worden processen gestuurd op basis van triggers. Dit zijn Business rules of Data Analyse resultaten die we in overleg opstellen en toetsen aan de werkelijkheid zoals die binnen de organisatie leidend is.  Die beslissingsregels zijn per definitie niet ondoorzichtig en voor de medewerkers indien gewenst inzichtelijk.

Robotic Process Automation

Waarom kiezen voor Robotic Process Automation?

Reduceer personeelstekort

Ontzorg medewerkers van standaard werk waar direct iedereen blijer van wordt.

RPA Robot bespaart kosten

Bedenk waar je capaciteit kan inzetten als administartief werk geautomatiseerd is.

24/7 Dienstverlening

Software robots hoeven geen vrij, die blijven zonder vermoeidheid operationeel.

Toegenomen nauwkeurigheid

RPA is per definitie 100% foutloos en laat medewerkers op uitzonderingen concentreren.

Praktische implementatie

Software Robots nemen zonder grote investering op transparante wijze taken over.

Robotic Process Automation

RPA Automation = Innovatie in automatisering

De uitdaging voor de komende jaren is het elimineren van onnodig repetitieve handelingen. Waarom zou je meerdere handelingen uitvoeren voor één bestelling in uw webshop? De order kan direct compleet uitvoerd worden met Robotic Process Automation. dat is  effectieve RPA Automation!

Een overzichtelijker voorbeeld zouden klantenbestellingen per e-mail kunnen zijn. Bestellingen worden nu nog handmatig ingevoerd. Automatische orderinvoer zal dit overbodig maken.

Robotic Process Automation Learning

RPA Automation = Concurrentie voorblijven

EasyData is gespecialiseerd in het automatiseren van onnodige en foutgevoelige activiteiten. Onze oplossingen zijn uitstekend inzetbaar voor RPA Automation. Wij laten complexe processen die afhankelijk zijn van hun onderlinge afstemming samenwerken. Minder lastige processen zoals factuurherkenning passen ook en lenen zich prima voor een aansprekende demo of presentatie.

RPA Automation is minder fouten maken door efficenter te werken.

 

RPA Automation = Personeelstekort oplossen

De ervaring leert dat werkdruk vaak bij de medewerker in het proces ligt. Die leest relevante informatie van zijn beeldscherm. Daar ligt de kern voor  automatiseringsefficientie. Automatische interpretatie van de gebruikersinterface die de data begrijpelijk maakt. Dit is waar de term ‘robot’ vandaan komt.

De machine (lees: computer) is zo slim dat deze informatie van het scherm kan lezen. Dat is het begin: onze algoritmen verifiëren en loggen informatie voor volledige RPA-transparantie.

Wat maakt EasyData je Robot Automation leverancier?

Dat antwoord is simpel, EasyData heeft al meer dan 20 jaar een innovatieve voorsprong in procesautomatiseringsprojecten. ‘RPA-bots’ is wat we in het verleden ‘Taken’ noemden.

Betekent dit dat RPA een hype is?

Niet echt, moderne organisaties gebruiken alleen andere woorden voor dezelfde doelstellingen: automatisering van routinematige en saaie taken!

RPA als essentieel element in het digitale transformatieproces

Hoe meer informatie we over de huidige proceswerkwijze krijgen, des te groter de automatiseringsresultaten zullen zijn. En dat kan met kleine stapjes beginnen. Neem bijvoorbeeld inkomende e-mails, het is een goede RPA-taak, automatiseer de routering
van inkomende correspondentie, extraheer relevante metadata en vermijd handmatige stappen voor gegevensinvoer door effectieve procesautomatisering.
Dat is Digitale Transformatie in de praktijk gebracht!
Processnelheid verbeteren door automatisering en systeemfouten verwijderen.

RPA wordt steeds belangrijker bij strategische beslissingen. Automatisering van handmatige arbeidsprocessen tot een geautomatiseerd selfservice-systeem draait niet om het uitsluiten van mensen. RPA Robots zijn een essentiële stap voor economische groei en ontwikkeling.
Robotic Process Automation
RPA-vertrouwen opbouwen

RPA Robot Architectuur

Slimme procesautomatisering start bij de mogelijkheid om één proces tegelijk te implementeren. RPA kan één proces vervangen om affiniteit te krijgen met technologie die de werkdruk vermindert.

Zodra een RPA Robot zijn succes toont, zal de motivatie om RPA organisatie breder te implementeren verhogen. EasyData biedt schaalbare RPA-oplossingen die samenwerken met uw personeel, vandaag en morgen.

RPA Robot Uitzonderingen

Een RPA-bot kan in een situatie belanden die niet was voorzien. Daarvoor testen wij RPA processen uitvoerig. Voor  RPA-uitzonderingen is een slimme toolset ontwikkeld.

Onze RPA Robot logt processen die op een visuele en schriftelijke manier inzichtelijk zijn. Onze verificatiemodule kan waarden corrigeren en ervan leren zonder tussenkomst van een ervaren RPA-ontwikkelaar.

RPA Robot Technologie

RPA heeft zich ontwikkeld van een schermlezende service tot een oplossing voor gegevensinterpretatie. Dat realiseren we door Machine Learning en  algoritmen voor data-analyse.

Intelligente modules zijn beschikbaar voor integratie in ons RPA-platform. Door RPA Robots toegankelijk te maken via onze Digitaal Transformatie Platform, leveren we betaalbare effectiviteit in je proces.

Breng RPA Robots in praktijk!

Ten eerste is het belangrijk om inzicht te krijgen in welke repetitieve activiteiten worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop het huidige e-mail verkeer plaatsvindt, of het bestelproces, bestandsopbouw of andere processen worden afgehandeld.

Automatisering kan pas in beeld komen na een inventarisatie van het administratieve proces. Hoe verhouden de verschillende componenten zich tot elkaar en zijn er workflowdiagrammen? Bij het beantwoorden van deze vragen is EasyData in staat werkende modellen te creëren. Een interessant voordeel is standaardisatie; bestaande processen lopen niet meer mis door foutieve acties.

Wij maken RPA

De kwaliteit van de dienstverlening neemt toe doordat uitzonderingen in het RPA proces direct persoonlijke aandacht krijgen. Fouten gemaakt door incorrecte registratie van bijvoorbeeld factuurposten of het foutief interpreteren van een (online) orderstatus behoren tot het verleden. Processen vastleggen in geschikte Business Rules is ook RPA!

RPA is geen techniek voor morgen meer. Strategische RPA toepassingen worden in de boardrooms van de grote spelers bedacht en gepland. Wacht niet langer en kijk zelf waar interne processen kunnen worden verbeterd. EasyData maakt RPA technieken toepasbaar en betaalbaar.

RPA vandaag toepassen

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in welke repetitieve handelingen handmatig worden uitgevoerd. Deze repetitieve taken zijn terug te vinden in de manier waarop e-mailafhandeling of het bestelproces is gedefinieerd.

Hoe verhouden verschillende applicaties zich tot elkaar? Heeft je organisatie workflowdiagrammen? Daar gaan we graag mee aan het werk!

Krijg RPA-vertrouwen

EasyData is in staat om een werkend model te maken, bijvoorbeeld in een test opstelling. Profiteer vanaf het begin: bestaande processen lopen niet meer mis door foutieve acties. Laat je overtuigen door behaalde resultaten.

De kwaliteit van de dienstverlening neemt toe naarmate goed geïnformeerde medewerkers de door Robotic Process Automation gewonnen efficiency in de praktijk ervaren.

Laat RPA werken

Bestaande processen lopen vertraging op door bijvoorbeeld het foutief registreren van specifieke factuurposten of foutieve order interpretatie. Handmatige controle via verschillende databases is ook minder efficiënt.

Dat is waar de RPA kennis van EasyData in beeld komt: bedrijfsprocessen vastleggen en automatiseren via standaard modules.  Effectief en kosten bewust.

Ons RPA fundament ligt grotendeels in de business process outsourcing (BPO) -industrie, waar de eerste generatie RPA succesvol is toegepast.
Volgens maakten innovaties de volgende generatie RPA geschikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Vandaag kunnen we RPA technologie in vier categorieën onderverdelen:

Het belangrijkste doel bij het toepassen van RPA, geïmplementeerd op de desktop van de werknemer, is dat de RPA technologie taken van de werknemer overneemt. Met als resultaat het verhogen van de productiviteit op het niveau van de werknemer.

De robot wordt ingezet op een centrale server van waaruit deze taken uitvoert en uitgevoerde handelingen in een database vastlegt. In dit geval kunnen organisaties RPA gebruiken om end-to-end-taken te automatiseren. Evenzo kunnen werkstromen en actuele statussen visueel worden gecontroleerd vanaf een centrale console.

Autonome RPA is ontwikkeld op basis van proces- RPA oplossingen en kan complexere, op regels gebaseerde processen aan door middel van ingebouwde beslissingen. Denk bij de term ‘beslissingen’ aan het afhandelen van prioriteitsveranderingen om een meer dynamische werklastverdeling te bereiken.

Cognitieve RPA vindt zijn fundament in de autonome RPA en wordt geïntegreerd met kunstmatige intelligentie (AI) -technologieën. Denk hierbij aan machine learning profielen. Cognitieve RPA verwerkt ongestructureerde gegevens en verbetert resultaat, zoals automatische beeldverbetering en gegevensvalidatie op basis van gedefinieerde algoritmen.