Document Capture is van fundamenteel belang voor kosteneffectieve Data Science

Data Science, onze kennis geeft jouw inzicht

handmatige dataverwerking behoort tot het verleden

Machine Learning, Data Science onderdeel

Data Science, de wetenschap waar EasyData de nadruk op legt bij het realiseren van aansprekende (data) oplossingen. In dit artikel laten we je zien hoe we zo’n Data Science oplossing samenstellen. EasyData Engineers werken veel met Machine Learning netwerken. Dit artikel behandeld daarvoor de verschillende stappen die bij het configureren van een Data Science oplossing met een Machine Learning netwerk komt kijken.  Ondertussen blijven we bij de basis begrijpelijk de mogelijkheden van technologie aan je te presenteren. We gaan je in een paar stappen laten zien hij jij voordeel van Data Science kunt ervaren! Zo komt Machine Learning technologie werkelijk binnen je bereik om toe te gaan passen. En dat ook nog eens zonder in kostbare en onoverzichtelijke trajecten te vervallen.

dataset
handmatige dataverwerking behoort tot het verleden

We stellen je dataset samen, Data Science in praktijk!

Voor Machine Learning modellen begint Data Science met een dataset. Zo’n dataset is opgebouwd met data vanuit je eigen organisatie. Dat is het verassende met moderne Data Capture. Data als deze technologie is in staat vanuit allerlei bronnen relevante data voor je aankomende resultaat te verzamelen. Zelf een pak oude kranten of reclame uitingen van je concurentie kunnen een interesante basis vormen. Even tussendoor een woord van uitleg. Een ‘Dataset’ is het model (en natuurlijk de data) waarop jouw specifieke Machine Learing model getraind gaat worden.

Data voor je samen te stelen dataset hoeft niet per se uit je eigen organisatie afkomstig te zijn. Je kan allerlei externe datasets in je profiel opnemen. Al die externe invloeden en dus je externe datasets, maken ons vak nu juist zo interessant! EasyData Data Science specialisten hebben kennis van een breed pallet aan (Data) mogelijkheden. Wij zijn op basis van die kennis en ervaring in staat jouw de gewenste data analyse resultaten te presenteren. Niet als eenmalige actie, maar steeds opnieuw en aanpasbaar naar jouw veranderende marktsituatie. Om een idee van de beschikbare dataset te krijgen kan je deze link bezoeken, hier staat een overzicht van Nederlandse en kosteloze datasets. Een ander meer internationaal voorbeeld staat hier.

dataset

Machine learning, zoals wij dat inrichten

Dataset-batches kunnen periodiek worden getraind om voortschrijdende resultaten te interpreteren. Met deze Agile werkwijze worden machine learing dataset problemen in een vroeg tijdstip geïdentificeerd. Met deze manier van werken wordt er geen schade toegebracht aan het Machine Learining proces en blijven gestelde deadlines overeenkomstig met behaalde resultaten.

dataset

In het geval er dataverificatie gewenst is…

Dan zetten we EasyVerify in. Onze veilige en complete Online omgeving die we aanpassen naar jouw wensen. In tegenstelling tot andere SAAS-aanbieders zijn wij ook genegen EasyVerify lokaal te installeren. Niet in alle gevallen even handig, maar we ervaren dat sommige data het beste gescheiden van Internet verwerkt en gecontroleerd kan worden. Met EasyVerify en al onze andere Data Science oplossingen voorzien we daar op verzoek in.

Voordeel van EasyVerify is het gemak dat de EasyVerify operators bieden. Je kan data direct controleren aan de hand van actief gekoppelde databases. Hoort document classificatie bij de opdracht? Dan zal de EasyVerify gebruiker de te classificeren documenten meteen in een omgeving zien die past bij de gestelde opdracht. Deze flexibele EasyVerify-structuur bespaart je tijd wanneer je eigen kenniswerkers je voorgestelde dataset gereed maken. Tegelijkertijd kunnen ingehuurde operators de meer eenvoudige data redigeren. De architectuur om dit op te zetten en de verschillen voor dataverwerking op te nemen zit in het fundament van onze Data Science architectuur.

dataset

Effectieve afstemming

Het zichtbaar maken van de eerste resultaten voor onze opdrachtgever is natuurlijk altijd een spannend moment!  Zeker, EasyData Engineers weten we wat we kunnen verwachten in de visuele presentatie van de opdracht, zelfs voordat we de eerste resultaten gezien hebben. Het draait om Data Science en dat is onze expertise. Zo kan je ervanuit gaan dat als de voorgaande stappen correct zijn gevolgd het resultaat aan de verwachtingen voldoet.