Van traditionele Scan en Herken naar effectieve AI-herkenning

scan en herken oorsprong

De Scan en Herken oorsprong

EasyData is in 1999 opgericht in Apeldoorn. Met als doel een kwalitatief hoogstaande en innovatieve Scan en Herken Software te leveren aan het digitaliseringsproces zoals dat in die periode actueel was. Waarom komt iemand op het idee om Document georiënteerde ‘Scan en Herken’ software te gaan ontwikkelen? Simpel, zoiets was niet beschikbaar op een betaalbaar niveau.  Rob Camerlink, de oprichter van EasyData,
ziet in 1999 kansen hierin het verschil te gaan maken.

In de praktijk kwam dat neer om kantoor printers die ook konden scannen meerwaarde te bieden en zo breder inzetbaar te maken.
Wat heb je aan een Multifunctional als die alleen kan scannen? Daar vonden wij voor Oce, Konica Minolta, Ricoh en andere fabrikanten
een passende en betaalbare Document Software oplossingen voor. In die begin dagen van kantoor scannen en digitale documentverwerking waren we verantwoordelijk voor diverse innovatieve oplossingen, van factuurherkenning tot het automatisch vullen van databases met informatie van herkende documenten.

De historie in beeld

Dit filmpje geeft een aardig geschiedenis overzicht van EasyData en onze Scan en Herken ontwikkeling. De in het filmpje  genoemde MFP’s hebben tot rond 2010 een rol in de ontwikkeling van EasyData gespeeld. EasyData wordt nu alleen nog ingeschakeld door MFP-fabrikanten in bijzondere gevallen waar de MFP-fabrikant eigen OCR Software oplossingen om welke reden dan ook te kort schieten. EasyData zelf heeft ondertussen de focus verlegt van softwareontwikkeling voor MFP-fabrikanten naar een breder partnerkanaal met de daarbij behorende expertise.

Robotic process automation past in je organisatie

Slimmere Scan en OCR Technologie

EasyData levert vanaf dag één innovatieve technologie in een praktisch, snel inzetbaar herkeningsmodel. De eerste jaren van EasyData is deze architectuur vooral om de ABBYY FineReader technologie gevormd. De OCR-tekstherkenning van ABBYY is in die periode van een revolutionaire kwaliteit die zijn gelijke niet kent. Voor EasyData reden de banden met de fabrikant en vooral de ABBYY-ontwikkelaars aan te halen.  EasyData implementeert de ABBYY FineReader Software Development Kit (SDK) die speciaal voor ontwikkelaars ontworpen is. Scan en Herken ontwikkelingen die met deze SDK ontwikkeld worden vinden hun weg in de door EasyData ontwikkelde Scan en Herken Software toepassing EasySeparate. Deze Document Software oplossing is ontwikkeld vanuit marktvragen. Klant verzoeken van een simpel Zone-OCR tot regelherkenning met de daarbij behorende Data-Validatie. Daarmee brengen we herkenning in de ruimste zin van het woord Out-Of-The-Box beschikbaar!

Afgestemde software, out of the box

EasySeparate is inmiddels 25 jaar jong en nog steeds actueel wanneer ons om ‘on premisse’ oplossingen gevraagd worden.  EasySeparate heeft via ons partnerkanaal 1000+ Scan en Herken installaties gerealiseerd. En wordt nog steeds ontwikkeld voor partners die hiermee voor hun doelgroep belangrijke OCR-herkennings toepassingen leveren. In deze ontwikkeling wordt ook onze lokaliteit naar de EasyData partners zichtbaar.

We voeren al 25 jaar een stabiel prijsbeleid zonder onplezierige verrassingen en blijven onze partners bij een veranderende markt actief terzijde staan bij de wens voor een verdere ontwikkeling van EasySeparate. Afgezien van eigen technologie toevoeging ondersteund EasyData nog steeds de laatste ABBYY OCR technologie in EasySeparate.

Scan en Herken EasySeparate
Waarom Open Source Kiezen

Innovatie zit in ons DNA

EasySeparate is vanaf de introductie een onderscheidend Scan en Herken product. Niet alleen voor gestructureerde documenten, ook voor bijvoorbeeld facturen, daar staan de gegevens zoals totaalbedrag en datum niet altijd op dezelfde plek. In dat geval spreken we over ‘ongestructureerde’ documenten.  Hier volgen we ABBYY niet meer volledig in en zijn hierin deels onze eigen weg gegaan. EasyData ondersteund FlexiCapture technologie, een deel van EasyData Engineers zijn voormalig ABBYY Engineers met (ontwikkel) kennis van ABBYY FlexiCapture. Dan is het logisch dat met die kennis waardevolle FlexiCapture mee verhuist en ook beschikbaar komt voor jouw projecten waar Scan en Herken Software een rol van betekenis speelt.

De groei van SAAS

Bij nieuwe EasySeparate installaties komt vanaf 2010 steeds vaker de vraag naar voren voor functionaliteit zonder installatie op de eigen IT-structuur. EasyData is vooral een technologie ontwikkelaar en beheert (nog) geen datacenter. Dat is een ander expertise waarbij zeker in het belang van klanten data de veiligheid goed op orde moet zijn. In deze periode bouwt EasyData de expertise op om klanten én partners te adviseren hoe onze innovatieve Scan en Herken Software oplossingen het beste in de Private Cloud geïnstalleerd wordt.

EasyData gaat meer adviseren bij netwerk architectuur en workflow processen. Kennis die ons vandaag goed van pas komt bij de verdere SAAS uitbouw in het eigen EasyData Datacenter dat in 2020 zijn virtuele deuren opent.

CloudServices
Corona market change

Corona veranderd de markt

SAAS-oplossingen sluimeren al bij onze klanten zoals bovenstaand al inleidend beschreven staat. EasyData klanten willen innovatieve betaalbare Scan en Herken oplossingen voor hun vraagstukken maar het liefst wel zonder installatie en beheer. Zo maakt het begin van de Coronacrisis in 2020 bij ons een begin aan de werkelijke technische verandering, EasyData gaat innovatieve Scan en Herken oplossingen hosten in ons eigen datacenter. Directe aanleiding is een nieuw klantverzoek.

Een bestaande klant wil graag met onze Scan en Herken innovaties aan het werk, maar dan alleen als Cloudapplicatie. Tegelijkertijd ziet een andere klant graag 2.500.000 documenten verwerkt en bij voorkeur binnen een maand zonder zich te willen bekommeren over de benodigde hardware.   Deze combinatie brengt ons in de positie de opgebouwde kennis van SAAS-infrastructuur in de praktijk te brengen. EasyData gaat zelf Cloud oplossingen aanbieden vanuit een stevig beveiligd datacenter.

Innovatieve Software ontwikkelling

De ambitie maken we waar, EasyData’s innovatieve Machine Learning Scan en Herken Document Software oplossingen vinden hun weg naar een grote verscheidenheid aan softwaretoepassingen. We groeien door en de behoefte ontstaat naar een vaste locatie voor innovatieve Scan en Herken softwareontwikkeling, we openen een nieuw kantoor in Yerevan, Armenië! De IT-sector in Armenië staat bekend om het hoge niveau van wetenschappelijk en educatief potentieel dat eveneens al vele jaren verbonden is met EasyData.

Armenia Scan en Herken

Bezoek EasyData in Yerevan

EasyData Armenia is beter toegerust om de internationale klanten en partners te ondersteunen. Voor een deel is onze support en Scan en Herken ontwikkelafdeling in Yerevan gevestigd. Vanuit deze locatie ondersteunen we onze relaties op de verschillende continenten waar onze Document Software in gebruik is. Daarnaast zien we dat de vraag naar Data Science oplossingen op de Armeense IT-markt groeit.  EasyData Armenia werkt met een mix van senior en junior ingenieurs die zijn afgestudeerd aan onder meer hoog aangeschreven Armeense onderwijsinstellingen.

EasyData Armenia past in onze strategie om aanwezig te zijn in landen met een groeiende digitale vraag naar innovatieve OCR Document Software oplossingen. Ondersteund door ambitieuze jonge mensen die op zoek zijn een bijdrage te leveren in innovatieve Data Science oplossingen. Naast deze praktische redenen is Armenië een land met prachtige natuur en behulpzame mensen.

We kijken ernaar uit dat u EasyData Armenië bezoekt!