Wat is open source en wat zijn daarbij jouw voordelen?

Open Source software

Open Source software is niet gratis, net als iedere andere technische ontwikkeling is een inspanning nodig om tot resultaat te komen.  In het geval van Open Source software gelooft de maker een bruikbare bijdrage te maken voor anderen. Daarvoor is het softwareproduct opengsteld voor anderen en verdere verbeteringen.

Tegelijkertijd zie je dat Open Source software zich soms ontwikkeld tot een ‘Open’ variant voor iedereen beschikbaar en een betaalde versie met extra functionaliteiten. Grafana is daarvan een goed voorbeeld.

Open Source software model
Open Source geschiedenis

Open Source bestaat al een tijdje

De eerste kennismaking van EasyData met Open Source software was in 1999. We leerden toen ‘OpenCV’ kennen. OpenCV staat voor ‘Open Source Computer Vision Library’.  De naam zegt het al, een open-source bibliotheek van programmeertools en -algoritmen voor Computer Vision technolgie. Laat dat nu precies het vakgebied zijn waar EasyData zich mee bezig houdt! Dit project is in 1999 gestart door Gary Bradski bij Intel en sindsdien steeds verder doorontwikkeld binnen de Open Source software gemeenschap.

Open Source software en Computer Vision

Het oorspronkelijke doel van OpenCV was om een gemeenschappelijke infrastructuur te bieden voor computer vision-toepassingen. Dit Computer Vision platform geeft ontwikkelaars een krachtige set tools voor het verwerken van afbeeldingen en video’s. OpenCV is sindsdien uitgegroeid tot een veelgebruikte bibliotheek in de academische wereld, industrie en onderzoeksinstellingen.  Vanwege de uitgebreide functionaliteit, het Open Source software karakter en de kwaliteit van het Open Source product zet OpenCV nog steeds de standaard.

Open Source Computer Vision
Open Source en Cloud Opslag

Open Source software en Cloud Opslag

Een andere vorm is dat zodra de Open Source software oplossing een groot succes wordt de software in de Cloud tegen een bepaald tarief beschikbaar wordt gesteld. NextCloud is daar een goed voorbeeld van. EasyData maakt zelf geen gebruik van de NextCloud diensten. EasyData heeft zelf een eigen NextCloud server in ons afgeschermde datacenter volgens CIS normen om maar wat te noemen.

Open Source en Data Science

We ontwikkelen zelf door op NextCloud om heel specifiek Data Science oplossingen voor onze opdrachtgevers zonder gedoe op een veilige manier te ontsluiten. Die Data Science oplossingen zijn veelal ook op Open Source technologie gebaseerd. Zo was Google een van de eerste ‘Big Tech’ bedrijven met Tensorflow, een netwerk gericht op Machine Learning. Inmiddels zie je dat Google lijkt ingehaald door het PyTorch van Meta, je weet wel, dat is het bedrijf achter Facebook.

PyTorch is ook Open Source software en houd ons als Data wetenschappers die leven van praktijk oplossingen bezig. Dat is de winst voor jouw als opdrachtgever. Wij volgen vanuit onze belangstelling een aansluiting tot de markt de technische ontwikkelingen. Die ontwikkelingen bieden we vervolgens aan in het model dat het beste bij jouw organisatie past.

Open Source en Science
Waarom OS Kiezen

Reden om voor Open Source te kiezen, of juist niet?

(Gratis bestaat niet)

Allereerst kan je de software kosteloos downloaden. Daar houdt het ‘gratis’ dan ook meteen op. Net als ieder ander (software)product kan de installatie en ingebruikname een behoorlijke inspanning vragen. Nier zelden vragen partners ons in een bepaalde inrichting te voorzien met een basis werkende functionaliteit. Anders gesteld, net als ieder ander softwareproduct moet je een inspanning leveren om profijt van de Open Source software te hebben.

De broncode kan je lezen

Transparantie, dat staat bij Open Source software voorop waarbij de broncode vrijelijk voor iedereen met kennis van zaken inzichtelijk en begrijpelijk is. De vraag is of je daar wat aan hebt. Dat is altijd een afweging die EasyData zich als ontwikkel bedrijf maakt. Onze Senior Engineers hebben soms weken nodig om een bepaald Open Source software algoritmen te doorgronden. Als je al die inspanning bij elkaar optelt, is het dan niet handiger om zelf die bewuste algoritme van de grond af aan op te bouwen. Dan doen we dan ook soms, Open Source software in relatie tot onze zelf reeds beschikbare kennis zijn soms een afweging.

Behalve bij ML & AI die door de Big tech in de Open Source worden geplaatst. Het feit dat de inspanning van vele specialistische ontwikkelaars in openbare broncode beschikbaar is, betekent voor EasyData ontwikkelaars een enorme voorsprong op anderen. We maken dan natuurlijk gebruik van de vrijheid om de software aan te passen naar de specifieke behoeften van onze opdrachtgevers.

Een ander voordeel van openbare broncode is dat beveiligingsexperts de code kunnen controleren op kwetsbaarheden. Zodra meerdere ontwikkelaars met ieder een andere invalshoek naar de broncode kijken, is de kans op het ontdekken en verhelpen van beveiligingsproblemen vele malen groter.

Open Source broncode
 People

De Open Source gemeenschap

We nemen je op verzoek mee in de boeiende wereld van technisch gedreven Engineers. Zo’n Open Source community is vaak een kapstok rond hele specifieke technologie. De Open Source gemeenschap deelt onderling data, kennis en ondersteuning om elkaar verder te helpen. Zo kan het gebeuren dat een Engineer van PWC EasyData een suggestie doet om tot een passende oplossing te komen. Natuurlijk doet het omgekeerde zich ook voor. EasyData levert ook een bijdrage aan de Open Source software gemeenschap als een Engineer met een vraag komt en wij daar een antwoord of bijdrage voor kunnen formuleren.

Onafhankelijkheid staat voorop

Zodra je veel techniek of producten van één leverancier betrekt, ben je kwetsbaar. Voor sommige bedrijven is dan een strategische keuze waar wij geen waardeoordeel aan hangen. EasyData is Microsoft Technologie partner, we gebruiken Microsoft Office, Teams en wat al niet meer. Er is altijd een balans tussen kosten en gemak, iedere organisatie maakt daarin zijn of haar eigen afwegingen.  Tegelijkertijd stellen we wel dat het gebruik van open-source producten de leveranciers afhankelijkheid vermindert.

Open Source software geeft organisaties de vrijheid van keuze. Welke diensten en ondersteuning heb je nodig en waar haal je deze diensten of applicaties vandaan?  Dat is de vraag waarop iedere organisatie vanuit eigen eisen en wensen een antwoord zal formuleren. Met een minder leverancier gerichte software benadering creëert iedere organisatie die onafhankelijkheid nastreeft een breed pallet aan softwareoplossingen. Die, welkom in 2024, over het algemeen eenvoudig te connecteren zijn via Open Source oplossingen. Denk dan bijvoorbeeld aan Middelware oplossingen zoals RabbitMQ of commerciële koppel modellen zoals onze de eigen EasyData Business Connector. Voordeel van deze systemen is dat je vrij bent waar je softwareoplossingen of Cloud diensten vandaan komen.