Financial Data Extraction beheert uw bedrijfsinformatie

Onze meerwaarde bij financieel onderzoek uitgelegd

Financieel onderzoek

Financieel onderzoek, ga meteen effectief van start!

Financieel onderzoek is cruciaal in tal van situaties. EasyData FinancialSearch presenteert je de financiële feiten transparant en objectief. Deze technisch georiënteerde aanpak werkt conflict vermijdend, een risico dat zich al snel voordoet bij financieel onderzoek.

Transparantie komt letterlijk in de bewerkbare Excel met macro’s.
Gerubriceerde posten en herleidbare transacties sluiten discussie bij voorbaat uit.

De toegevoegde waarde van financieel onderzoek

We tonen waarde in je financieel onderzoek

In je rol als kennismedewerker moet je gebaseerd op vaste criteria beslissingen nemen. Denk aan een lening, recht op toeslag of fraudeonderzoek.

FinancialSearch levert je hierin bewezen toegevoegde waarde. We maken de Excel export met Excel macro’s die bij je situatie passen. Dat levert je resultaten op basis van de inhoud in minuten.

De dagen dat je met de hand financiële gegevens moest doorploegen zijn verleden tijd!  Ervaar het gemak van Machine Learning technologie.

 Financiele analyse

Financieel analyse voorbeeld

FinancialSearch is er voor zorgverzekeraars, gemeenten, commerciële dienstverleners en de politie. Iedere afzonderlijke discipline maakt weer op zijn eigen manier gebruik van FinancialSearch.

Voor iedere FinancialSearch gebruiker zijn we in staat een specifieke Excel Export met macro’s te verzorgen.

Doel is om middels veel financiële gegevens en slimme data extractie feiten boven tafel te krijgen.

Waar begint onze meerwaarde bij je financiële onderzoek?

Tijdens de introductie bij ons op kantoor krijgen we in gesprek met de potentiële opdrachtgever een beeld. Met opzet benoemen we de persoonlijke kennismaking bij EasyData te Apeldoorn als eerste. Natuurlijk kunnen we gegevens per Teams uitwisselen en EasyData consultants bezoeken ook klanten.

Gezien de oorsprong van het onderzoek, gevraagd vertrouwen en andere financiële onderzoek variabelen geven we graag een blik in de keuken van EasyData: Hoe werkt onze technologie en hoe presenteren wij de technische resultaten met het oog op later gebruik van de uitkomsten?

Belangrijk daarbij is de vraag wat uw gewenste financieel onderzoeks doel is.

We kennen allemaal de steeds veranderende balans tussen algoritmen en opsporingswensen, een artikel dat aansluit op deze gevoeligheden is hier te downloaden.

Zien is geloven bij onze dienstverlening

Financieel onderzoek, we gaan aan het werk

Zodra de onderzoeksdoelstelling helder is ontwikkelen we een Financieel onderzoek POC
(= Proof Of Concept).  Zo’n POC is overzichtelijk. De POC bevat Innovatieve software zoals we
die overeengekomen zijn. Voor zover van belang ijken we ons proces aan de geldende wet- en regelgeving.

Transparantie staat centraal, hoe zijn we tot de resultaten van dit financieel onderzoek gekomen? Traceerbare conclusies zijn voor sommige van onze opdrachtgevers van belang en nemen dit aspect zo vroeg mogelijk mee bij het samenstellen van de techniek.

Excel met Macro's zijn een prima vertrekpunt

Data management in Excel tijdens de POC

We zien de meest uiteenlopende rapportage tools voorbijkomen. De praktijk laat echter zien dat de financiële experts waar wij mee te maken hebben het liefst een Excel met Macro’s ontvangen. EasyData excelleert in Excel met draaitabellen. 

Uiteraard staan we open voor Microsoft BI, Grafana en willekeurig ander platform dat je voorkeur geniet. Anderzijds demonstreren we je graag onze kennis van Excel en de wijze waarop wij zien dat onze opdrachtgevers succesvol met Excel Macro’s werken.

Maak onderzoeksdoelstellingen in Excel zichtbaar

Data management in Excel creëert overzicht

Financieel onderzoek volgens onze technologie werkt bron-onafhankelijk. Je kan werkelijk iedere bron gebruiken! Data van het Internet, jaarverslagen, bankafschriften, facturen, handgeschreven vrachtbrieven en zo verder. Om die kracht in financiële opsporing vaardigheden ten volle te benutten is opnieuw transparantie van belang.

Waar komt de data vandaan en op basis van welke criteria is tot data extractie overgegaan? Standaard maakt FinancialSearch daar een overzicht van aan in Excel. FinancialSearch behoudt de authenticiteit van de data die in een vervolg stadium naar een vervolg applicatie zoals een zaaksysteem geëxporteerd kan worden.

Overzichtelijke resultaten met Excel en Macro's

Data management in Excel levert je de gewenste rapportage

Excel Macro’s werken de bevindingen uit in een aantrekkelijke Excel rapportage. Daarin is ruimte voor de opdrachtgever om opmerkingen te maken. Uitsplitsingen kunnen daarin eveneens door de opdrachtgever gerealiseerd worden zonder daarvoor een cursus Excel te hoeven volgen.  Voor de duidelijkheid, EasyData stelt Excel niet als de norm, we geven slechts onze ervaring weer.

Wil je geen Excel of tips voor Data Management in Excel? Het maakt voor ons niet uit, ons doel is het faciliteren van technologie voor data verwerking die het beste aansluit bij de wensen van onze opdrachtgevers.

Hoe werkt FinancialSearch?

Financial Search is een module voor financieel onderzoek die EasyData heeft ontwikkeld op basis van financieel expert onderzoek. De interpretatie en data analyse van financiële gegevens in samenwerking met opdrachtgevers zijn een boeiend proces die bij de opdrachtgever snel en effectief tot resultaten leiden. De expertise om financiële informatie te analyseren is constant in beweging. Elke dag neemt de hoeveelheid informatie (populair gesproken big data) toe. Die groeiende hoeveelheid financiële informatie valt samen met de marktvraag naar meer geavanceerde financiële data-algoritmen. Zoals van ambitieuze vakmensen verwacht mag worden vertalen wij dit naar kansen op de technologiehorizon om ons te onderscheiden!

Ontdek de mogelijkheden van financiele.club

Om enkele van onze technieken te demonstreren, bouwde EasyData al in 2015 een online database. Daar zijn meer dan 10.000 jaarverslagen in te zien. In een automatisch proces converteren we de geconsolideerde jaarbalans naar een Excel document.

We hebben dit boeiende voorbeeld gemaakt voor demonstratiedoeleinden. Het doel is om een interactief voorbeeld te presenteren om te laten zien wat we voor je  kunnen betekenen op het gebied van bedrijfsprocessen en financiële gegevens analyse.

Data extractie expertise

EasyData heeft een schat aan ervaring opgebouwd in financieel onderzoek. Wat in 1999 begon met een toen al een uitgebreide kennis van data capture oplossingen is gegroeid tot een volwassen toepassing voor financieel onderzoek. Deze expertise is een constante ontwikkeling die met de huidige trend van big data elke dag toeneemt.

Hoe hebben wij deze expertise opgebouwd?

In 1999 waren we in staat document informatie te identificeren met behulp van traditionele scan- en identificatie technieken. Naarmate de technische mogelijkheden en gegevens toenamen, is het onmogelijk geworden om gegevens op traditionele wijze te verwerken. Het roer moest dus om en heeft geresulteerd dat we vandaag systematisch waarden uit datasets halen die te groot zijn voor conventionele verwerking.

Big-Data extractie

Big data overtreft van nature het vermogen van traditionele applicaties om resultaten te presenteren. Om het proces binnen een acceptabele tijd gaande te houden heeft EasyData meer ontwikkeld dan alleen algoritmen toegespitst op grote volumes financiele gegevens. Met ons eigen datacenter kunnen we onze klanten een complete Turn-Key data intelligence-oplossing voor financieel onderzoek bieden.

Het verwerken van gegevens vereist een specifieke strategie voor het extraheren van financiële gegevens

Financieel onderzoek = Data extractie

Gebruik slimme tools om data te converteren naar zinvolle informatie. Creëer inzichten over belangrijke informatie binnen je organisatie.
Dat werkt op locatie of in de Cloud.

Schaalbaar van één tot meer dan duizend gebruikers. Ondertussen verliezen we data veiligheid niet uit het oog. FinancialSearch is transparant.
De oplossing voor gegevens die onder complianceregels en het pricacy beleid van de onderneming vallen.

Gegevensbeheer: extractie van financiële gegevens

Financieel onderzoek & Data Analyse

Dat is geen optie, maar een noodzaak. Iedere onderneming die zijn bestaan serieus neemt denkt na over het beheer van gegevens. Beheer betekent  meer dan vastleggen, denk aan data analyse.

Door bestaande data op slimme en innovatieve wijze te interpreteren of op zoek te gaan naar trends worden commerciele doelen gerealiseerd. Voorbeelden? Neem contact met ons
op om branch specifieke mogelijkheden te bespreken. 

Financiële gegevensextractie: gegevensautomatisering

Financieel onderzoek = Automatisering

Laat analytische processen hun werk doen zonder menselijke tussenkomst. Dat is de manier om op weg te gaan naar succesvolle Digitale Transformatie!

Alleen uitzonderingen moeten worden voorgelegd aan een aangewezen, gemotiveerde kenniswerker die zich geen zorgen hoeft te maken over saai repetitief werk. Een interactieve kennis sessie is vaak de visuele manier om toepassingen  begrijpelijk voor het voetlicht te brengen.

Innovatieve financiële gegevensextractie is superieur aan traditionele softwaretoepassingen

Data extractie tijdens je administratieve processen

Economisch verkeer produceert steeds meer data binnen de bestaande bedrijfsvoering. Dit vereist een datastrategie die actuele data analyseert, beheert en signaleert. Content in context of Data versus informatie, zoals wel vaker, specialisme maakt hier het verschil. Onze FinancialSearch oplossing informeert en beheert bedrijfsgegevens op een gestructureerde manier. Datamanagement is een strategische keuze, versterk je concurrentiepositie effectief!

>>Data extractie zoals wij dat presenteren<<

Financiële gegevens worden automatisch gevonden

Online dashboard, volg de actuele resultaat verwerking

Verzamel financiële informatie uit openbare bronnen

Innovatieve jaarverslag classificatie en analyse

Zoek op slimme wijze online naar informatie

Exporteer naar Excel met automatiserende macro’s

Wiskundige ondersteuning bij gegevens interpretatie

Actualiseer continue resultaten en rapportage on-line

Je financiële onderzoek in de praktijk

Op basis van je project omschrijving voor de gewenste resultaten gebruiken wij een standaard dataset om FinancialSearch voor de specifieke opdracht te configureren.  Systeem configuratie voor je financiële onderzoek hoeft geen ‘Rocket Science’ te zijn. Denk je na over financieel onderzoek? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te ontdekken!

Zodra FinancialSearch eenmaal is geconfigureerd is heb je volledig zelfstandig systeem dat onafhankelijk van waar de gegevens vandaan komen data verzamelt, data extraheert en tot de grens met de opdrachtgever opgesteld, de data analyseert.  Die financiële gegevens die FinancialSearch kan verwerken komen van het Internet, documentscans, aangesloten databases, bestaande digitale bibliotheek of een geheel andere bron die hier niet benoemd is en de opdrachtgever graag wil koppelen.

EasyData’s digitale transformatie platform

Gegevens verzamelen uit een willekeurige bron en die gevonden gegevens vervolgens interpreteren, classificeren en analyseren kan variëren in complexiteit. Voor onze technologie begint dit met de gegevensbron of bronnen die worden gebruikt om de gevraagde gegevens te vinden. Hiervoor wordt ons digitale transformatie platform ingericht om taken uit te voeren die zijn afgestemd op de beoogde gegevensbron en het gegevensverzamelingsmodel. In het verlengde daarvan worden validatie en andere bewerkingen voor bruikbare inzichten aan de configuratie toegevoegd.

Digitale transformatie bij je financiele onderzoek

Implementatie van ons digitale transformatie platform kan in fasen worden gerealiseerd. Bij elke fase worden de informatie en resultaten van eerder geanalyseerde gegevens gebruikt voor verdere optimalisatie. Deze flexibiliteit en de modulaire opbouw maken dit platform ideaal voor iedere organisatie bij de uitrol van toegepaste financiële data extractie.